8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-9. Epitaktický srůst tabulkovitého krystalu xenotimu a sloupcovitého krystalu zirkonu. Krystalové tvary: z = {111}, a = {100}. Podle Ježka (1932).

epitaktický srůst xenotim - zirkon