7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-1. Pole izomorfní mísitelnosti ve skupině "paralspitu" (nahoře) a "ugranditu". Bíle jsou vyznačeny oblasti nemísitelnosti. Podle Klein, Hurlbut (1993).

izomorfní mísitelnost ve skupině granátu