7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-13. Práškový RTG difrakční záznam spessartinu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG záznam spessartinu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin spessartinu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,760 21,66 6 2   1   1
3,100 33,54 8 3   2   1
2,910 35,80 25 4   0   0
2,600 40,25 100 4   2   0
2,480 42,28 10 3   3   2
2,370 44,35 16 4   2   2
2,280 46,20 10 4   3   1
2,130 49,66 16 5   2   1
2,060 51,47 6 4   4   0
1,886 56,62 20 6   1   1
1,836 58,31 2 6   2   0
1,797 59,70 2 5   4   1
1,710 63,08 2 6   3   1
1,681 64,30 20 4   4   4
1,650 65,65 6 5   4   3
1,614 67,31 30 6   4   0
1,586 68,66 6 7   2   1
1,557 70,13 40 6   4   2