7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-16. Struktura grossuláru v řezu přibližně (110). Schéma uspořádání atomů Ca, tetraedrů SiO4 a oktaedrů hliníku v základní buňce. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura v základní buňce grossuláru

Schematické znázornění koordinačních polyedrů Si, Al a Ca ve struktuře grossuláru, řez přibližně (110). 

uspořádání koordinačních polyedrů v grossuláru