7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-17. Práškový RTG difrakční záznam grossuláru pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG záznam grossuláru

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin grossuláru, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,837 21,31 1 2   1   1
4,189 24,66 1 2   2   0
3,167 32,81 1 3   2   1
2,962 35,15 35 4   0   0
2,650 39,45 100 4   2   0
2,526 41,48 7 3   3   2
2,418 43,42 18 4   2   2
2,323 45,29 16 4   3   1
2,163 48,85 12 5   2   1
2,094 50,58 3 4   4   0
1,922 55,47 18 6   1   1
1,874 57,02 2 6   2   0
1,747 61,59 1 6   3   1
1,710 63,08 12 4   4   4
1,676 64,52 1 5   4   3
1,643 65,96 18 6   4   0
1,612 67,39 1 7   2   1
1,583 68,79 30 6   4   2