7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-18. Zeleno-žlutý grossulár, na krystalu je možné rozeznat plochy rombického dodekaedru a tetragon-trioktaedru, podle Medenbach, Sussiecková-Fornefeldová (1995).

zelenožlutý krystal grossuláru