7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-2. Schéma struktury granátu (pyropu) v řezu (100). Vyznačeny jsou tetraedry SiO4 (červeně) a koordinační oktaedry hliníku (zeleně), které tvoří základní kostru, ve které vznikají dutiny pro atomy Mg. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

 struktura pyropu (granátu) v řezu 100

Schematické znázornění struktury granátu (pyropu) s pozicemi tetraedrů SiO4. Řez podle roviny (100). Vyznačena je základní buňka.

 vyznačení poloh tetraedrů SiO4 ve struktuře granátu

Schematické znázornění koordinačních polyedrů ve struktuře granátu (almandinu), řez přibližně (110). 

koordinační polyedry v základní buňce granátu