7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-20. Krystaly grossuláru spolu s albitem a křemenem z kontaktních vápenato-silikátových hornin (Moravské Bránice).

hessonit a albit z Moravských Bránic