7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-21. Izometrická hnědá zrna granátu grossulárového typu z erlánu - bludovitu (Bludov).

izometrická zrna granátu v bludovitu