7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-22. Práškový RTG difrakční záznam andraditu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam andraditu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin andraditu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,263 24,22 14 2   2   0
3,015 34,52 60 4   0   0
2,696 38,75 100 4   2   0
2,571 40,72 14 3   3   2
2,462 42,61 45 4   2   2
2,365 44,45 18 4   3   1
2,202 47,93 18 5   2   1
1,956 54,41 25 6   1   1
1,907 55,95 12 6   2   0
1,741 61,85 10 4   4   4
1,673 64,65 25 6   4   0
1,641 66,05 4 7   2   1
1,611 67,44 60 6   4   2
1,507 72,80 14 8   0   0