7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-23. Červeno-hnědý krystal andraditu omezený tetragon-trioktaedrem, podle Medenbach, Sussiecková-Fornefeldová (1995).

dokonalý krystal andraditu