7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-24. Červeno-hnědé masivní polohy andraditového granátu ve skarnu (Krhovice u Znojma).

masivní agregáty andraditu ve skarnu