7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-26. Práškový RTG difrakční záznam uvarovitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam uvarovitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin uvarovitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,240 24,36 15 2   2   0
3,205 32,41 6 3   2   1
2,999 34,71 70 4   0   0
2,684 38,93 100 4   2   0
2,557 40,95 20 3   3   2
2,449 42,85 55 4   2   2
2,352 44,71 25 4   3   1
2,191 48,19 15 5   2   1
1,946 54,73 20 6   1   1
1,896 56,30 10 6   2   0
1,854 57,69 8 5   4   1
1,732 62,19 8 4   4   4
1,664 65,03 25 6   4   0
1,603 67,84 60 6   4   2
1,500 73,21 10 8   0   0