7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-27. Krystal typicky zeleného uvarovitu omezeného plochami rombického dodekaedru. Podle Medenbach, Sussiecková-Fornefeldová (1995).

krystal zeleného uvarovitu