7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-28. Digram systému Mg2SiO4 - Fe2SiO4 - Ca2SiO4. Oblasti izomorfní mísitelnosti jsou vyznačeny jako šedá pole. Podle Klein, Hurlbut (1993).

Izomorfní mísitelnost ve skupině olivínu