7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-29. Uspořádání koordinačních polyedrů ve struktuře olivínu (forsterit) v řezu (100). Tetraedry SiO4 jsou v prostoru propojeny přes částečně deformované oktaedry Mg - dvojí typ oktaedrů je odlišen barevně. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

koordinační polyedry ve struktuře forsteritu

Uspořádání tetraedrů SiO4 a barevně odlišené pozice M1 a M2 ve struktuře olivínu (fayalitu), řez (010). 

tetraedry Si ve struktuře fayalitu, řez (010)

Uspořádání koordinačních polyedrů ve struktuře olivínu (fayalit), řez přibližně (110).

koordinační polyedry ve struktuře fayalitu, řez (110)