7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-3. Ideálně vyvinuté krystaly granátu, vlevo rombický dodekaedr, uprostřed a vpravo spojka rombického dodekaedru a tetragon-trioktaedru. Podle Rösler (1981).

krystaly granátu