7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-30. Práškový RTG difrakční záznam čistého forsteritu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam forsteritu

Práškový RTG difrakční záznam olivínu (asi 15 % fayalitové složky) z bazaltu (Smrčí) pro Cu záření. Načteno na difraktometru Stadi P, STOE.

práškový RTG záznam olivínu z bazaltu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin forsteritu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
5,102 20,19 22 0   2   0
4,307 23,97 4 0   1   1
3,881 26,65 76 1   2   0
3,722 27,81 25 1   0   1
3,496 29,65 26 1   1   1
3,477 29,82 22 0   2   1
3,006 34,62 14 1   2   1
2,991 34,81 18 2   0   0
2,765 37,74 66 0   3   1
2,510 41,76 83 1   3   1
2,457 42,70 100 2   1   1
2,346 44,83 13 1   4   0
2,315 45,46 13 0   1   2
2,267 46,47 57 2   2   1
2,247 46,92 37 0   4   1
2,159 48,95 23 1   1   2
2,030 52,28 7 2   3   1
1,948 54,67 6 0   3   2
1,941 54,89 5 2   4   0
1,874 57,01 8 0   5   1
1,861 57,46 3 2   0   2
1,857 57,59 2 3   2   0
1,839 58,22 1 3   0   1
1,830 58,53 1 2   1   2
1,809 59,27 4 3   1   1
1,789 60,01 5 1   5   1
1,748 61,55 73 2   2   2
1,739 61,93 24 0   4   2
1,729 62,29 6 3   2   1
1,670 64,78 16 1   4   2
1,635 66,35 15 1   6   0
1,617 67,16 17 3   3   1
1,601 67,94 2 0   6   1
1,588 68,55 4 2   5   1
1,571 69,42 11 3   4   0
1,567 69,64 8 0   1   3