7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-31. Ideálně vyvinuté krystaly olivínu. Krystalové tvary a = {100}, m = {110}, b = {010}, k = {021}, s = {120}, f = {121}, d = {101}. Podle Ježka (1932).

krystaly olivínu