7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-32. Hrubě zrnitý agregát zelených krystalů olivínu v bazaltu (Smrčí u Semil).

fragment krystalu olivínu