7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-34. Práškový RTG difrakční záznam čistého fayalitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam fayalitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin fayalitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
5,242 19,65 6 0   2   0
4,380 23,57 9 0   1   1
3,974 26,02 11 1   2   0
3,783 27,35 7 1   0   1
3,556 29,14 55 1   1   1
3,064 33,95 6 1   2   1
3,046 34,15 7 2   0   0
2,829 36,86 86 0   3   1
2,633 39,72 32 2   2   0
2,619 39,94 23 0   4   0
2,565 40,82 45 1   3   1
2,500 41,93 100 2   1   1
2,407 43,63 25 1   4   0
2,351 44,73 10 0   1   2
2,311 45,54 23 2   2   1
2,303 45,71 21 0   4   1
2,193 48,15 9 1   1   2
2,153 49,09 7 1   4   1
2,072 51,14 8 2   3   1
1,986 53,55 10 2   4   0 
1,922 55,47 5 0   5   1
1,842 58,11 12 3   1   1
1,833 58,43 10 1   5   1
1,778 60,40 79 2   2   2
1,774 60,58 65 0   4   2
1,762 61,00 6 3   2   1
1,703 63,36 13 1   4   2
1,679 64,39 15 1   6   0
1,650 65,67 17 3   3   1
1,625 66,78 17 2   5   1
1,604 67,77 9 3   4   0
1,589 68,54 6 0   1   3