7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-35. Poloha tetraedrů SiO4 ve struktuře chondroditu, řez (100). Zřetelný je dvojí typ strukturních pozic Mg. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura chondroditu v řezu (100)

Uspořádání koordinačních polyedrů ve struktuře chondroditu, řez (010). Vyznačena je zkladní buňka.

chondrodit - koordinační polyedry v řezu (010)