7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-37. Ideálně vyvinuté krystaly chondroditu. Krystalové tvary c = {010}, a = {110}, i = {012}, e = {101}, r = {121}. Podle Ježka (1932).

krystaly chondroditu