7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-39. Pole stability polymorfních modifikací Al2SiO5 jsou ve fázovém diagramu definována teplotou a parciálním tlakem vody v systému. Podle Deer, Howie, Zussman (1997).

fázový diagram Al2SiO5