7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-4. Schématická závislost mřížkového parametru granátů na chemickém složení. Podle Rösler (1981).

vliv chemismu na mřížkové parametry granátů