7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-40. Práškové RTG difrakční záznamy sillimanitu (černá linie), andalusitu (zelená linie) a kyanitu (červená linie) pro Co záření. Měřeno na difraktometru Stadi P, STOE.

porovnání RTG záznamů andalusitu, sillimanitu a kyanitu