7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-41. Poloha tetraedrů SiO4 a poloviny atomů Al v tetraedrické koordinaci v základní buňce sillimanitu, řez přibližně (110). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

uspořádání atomů v základní buňce sillimanitu

Struktura sillimanitu, řez (010). Vyznačena je základní buňka.

struktura sillimanitu v řezu (010)