7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-42. Práškový RTG difrakční záznamy sillimanitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam sillimanitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin sillimanitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
5,366 19,19 12 1   1   0
4,575 22,55 2 1   0   1
3,839 26,95 14 0   2   0
3,743 27,65 3 2   0   0
3,415 30,37 100 1   2   0
3,366 30,82 35 2   1   0
3,196 32,51 1 0   2   1
2,939 35,44 1 1   2   1
2,907 35,84 1 2   1   1
2,886 36,11 7 0   0   2
2,680 38,99 16 2   2   0
2,542 41,20 20 1   1   2
2,430 43,20 3 2   2   1
2,421 43,37 20 1   3   0
2,373 44,29 1 3   1   0
2,307 45,63 2 0   2   2
2,289 46,01 6 3   0   1  M
2,233 47,23 1 1   3   1
2,204 47,89 30 1   2   2
2,193 48,14 4 3   1   1  M
2,112 50,11 12 2   3   0
2,092 50,63 1 3   2   0
1,984 53,61 1 2   3   1
1,965 54,15 2 3   2   1  M
1,872 57,10 2 4   0   0
1,864 57,36 1 1   0   3
1,857 57,60 2 1   4   0  M
1,833 58,42 2 3   1   2
1,820 58,89 2 0   4   1  M
1,786 60,10 2 3   3   0
1,769 60,74 1 1   4   1
1,707 63,20 14 2   4   0  M
1,694 63,75 2 3   2   2
1,682 64,25 3 4   2   0
1,677 64,49 1 1   2   3
1,670 64,75 1 2   1   3
1,598 68,07 12 0   4   2
1,570 69,45 1 4   0   2
1,563 69,82 6 2   2   3  M