7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-43. Zrna prorostlého agregátu křemene a sillimanitu, rula. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

sillimanit v rule