7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-44. Poloha atomů v základní buňce andalusitu, řez přibližně (110). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

atomy v základní buňce andalusitu

Propojení tetraedrů SiO4 a řetězců oktaedrů Al, řez (001). Vyznačena je základní buňka.

řetězce oktaedrů Al v andalusitu