7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-45. Práškový RTG difrakční záznamy andalusitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam andalusitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin andalusitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
5,549 18,55 100 1   1   0
4,531 22,77 82 1   0   1
3,929 26,32 33 1   1   1
3,897 26,54 6 2   0   0
3,521 29,43 30 1   2   0
3,494 29,67 24 2   1   0
2,774 37,62 74 2   2   0
2,494 42,04 22 1   3   0
2,483 42,22 34 1   1   2  M
2,469 42,48 20 3   1   0
2,380 44,15 7 0   3   1
2,354 44,66 6 3   0   1
2,274 46,34 56 1   3   1  M
2,263 46,56 15 2   0   2
2,256 46,72 18 3   1   1
2,182 48,40 24 1   2   2  M
2,175 48,56 27 2   1   2
2,171 48,67 39 3   2   0
1,974 53,88 4 0   4   0
1,949 54,64 2 4   0   0
1,914 55,72 1 1   4   0
1,892 56,44 3 4   1   0
1,857 57,61 4 1   3   2
1,849 57,86 2 3   3   0
1,846 57,98 1 3   1   2
1,810 59,23 5 1   4   1
1,804 59,47 12 0   1   3  M
1,791 59,94 5 4   1   1
1,761 61,04 1 2   4   0
1,754 61,32 6 3   3   1
1,716 62,83 1 2   3   2
1,679 64,38 1 2   4   1
1,667 64,90 1 4   2   1
1,610 67,52 2 0   4   2
1,595 68,23 8 4   0   2
1,549 70,56 3 1   5   0