7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-46. Sloupečkovité krystaly červeno-fialového andalusitu v křemeni, pegmatit Dolní Bory.

sloupečky andalusitu