7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-48. Drobné agregáty růžového andalusitu v křemenných čočkách, svor (Ramzová).

drobná zrnka andalusitu v křemeni