7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-5. Struktura pyropu v řezu přibližně (110). Schéma uspořádání atomů v základní buňce. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

uspořádání atomů v základní buňce pyropu 

Schematické znázornění propojení tetraedrů SiO4 a oktaedrů hliníku ve struktuře granátu Řez podle roviny (100). Vyznačena je základní buňka.

propojení tetraedrů Si a oktaedrů Al ve struktuře pyropu

Schematické znázornění koordinačních polyedrů ve struktuře pyropu, řez přibližně (110).