7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-51. Poloha tetraedrů SiO4 a dalších atomů v základní buňce kyanitu, řez přibližně (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura kyanitu v řezu (100)

Propojení tetraedrů SiO4 a oktaedrů Al ve struktuře kyanitu, řez (100). Ve struktuře jsou všechny atomy Al v oktaedrické koordinaci. Vyznačena je základní buňka.

propojení oktaedrů Al a tetraedrů si v kyanitu