7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-53. Vlevo krystal kyanitu, uprostřed dvojče kyanitu podle (100) a vpravo epitaktický srůst se staurolitem. Krystalové tvary a = {100}, b = {010}, c = {001}, m = {110}. Podle Ježka (1932).

krystaly kyanitu