7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-54. Světle modrý, štěpný agregát kyanitu v křemeni.