7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-55. Stébelnaté, resp. sloupcovité krystaly kyanitu. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

krystaly modrého kyanitu