7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-56. Izolované tetraedry SiO4 v základní buňce zirkonu, řez přibližně (110). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

poloha izolovaných tetraedrů Si ve struktuře zirkonu

Propojení tetraedrů SiO4 a atomů Zr v osmičetné koordinaci, řez přibližně (110). Vyznačena je základní buňka.

propojení koordinačních polyedrů v zirkonu

Propojení tetraedrů SiO4 a atomů Zr v osmičetné koordinaci, řez (010). Vyznačena je základní buňka.

struktura zirkonu v řezu (010)