7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-57. Práškový RTG difrakční záznamy zirkonu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam zirkonu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin zirkonu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,434 23,28 45 1   0   1
3,302 31,43 100 2   0   0
2,650 39,45 8 2   1   1
2,518 41,62 45 1   1   2
2,336 45,03 10 2   2   0
2,217 47,59 8 2   0   2
2,066 51,31 20 3   0   1
1,908 55,91 14 1   0   3
1,751 61,44 12 3   2   1
1,712 63,00 40 3   1   2
1,651 65,61 14 4   0   0
1,547 70,65 4 4   1   1