7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-58. Různé typy ideálně vyvinutých krystalů zirkonu. Podle Rösler (1981).

krystaly zirkonu