7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-6. Práškový RTG difrakční záznam pyropu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG záznam pyropu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin pyropu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,950 20,82 11 0   1   1
4,770 21,62 2 -1   1   1
3,590 28,86 2 -1   2   0
3,240 32,05 100 -2   1   1
2,996 34,74 30 0   0   2
2,843 36,68 8 -2   0   2
2,612 40,05 30 0   3   1
2,593 40,36 30 -2   2   0
2,380 44,15 3 -2   2   2
2,366 44,43 2 2   1   1
2,286 46,07 10 1   3   1
2,267 46,48 11 -3   1   1
2,230 47,30 4 -2   3   1
2,108 50,22 5 -1   1   3
2,085 50,81 2 1   2   2
2,064 51,36 13 1   4   0
1,980 53,71 2 -3   2   2
1,949 54,64 2 0   1   3
1,876 56,95 2 2   3   1
1,853 57,73 2 2   0   2
1,804 59,45 6 -2   4   0
1,745 61,67 13 -4   0   2
1,727 62,39 6 -2   4   2
1,706 63,24 8 2   2   2
1,647 65,79 8 0   3   3
1,614 67,31 2 4   0   0
1,558 70,08 7 -2   5   1