7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-60. Izolované tetraedry SiO4 v základní buňce staurolitu, řez (001). Ve struktuře najdeme "vrstvy" podobné se strukturou kyanitu. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

uspořádání struktury staurolitu v řezu (001)

Pseudovrstevnatá struktura staurolitu složená z komplikovaných komplexů koordinačních polyedrů Al a Fe, řez (100). Vyznačena je základní buňka.

vrstevnatá struktura staurolitu podle (100)