7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-61. Práškový RTG difrakční záznamy staurolitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam staurolitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin staurolitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel)

H   K   L

8,300 12,37 13 0   2   0
7,115 14,44 16 1   1   0
4,431 23,29 1 -1   1   1
4,154 24,87 23 0   4   0
3,938 26,26 2 2   0   0
3,556 29,14 16 2   2   0
3,226 32,20 2 2   0   1
3,058 34,02 7 1   5   0
3,012 34,55 26 2   2   1
2,858 36,48 10 2   4   0
2,830 36,85 7 0   0   2
2,770 37,68 77 0   6   0
2,694 38,79 40 1   5   1
2,593 40,36 3 3   1   0
2,550 41,08 31 2   4   1
2,402 43,72 48 1   3   2
2,371 44,32 42 3   3   0
2,357 44,61 21 3   1   1
2,298 45,81 9 2   0   2
2,266 46,51 6 2   6   0
2,110 50,18 18 1   7   1
2,012 52,78 2 2   4   2
1,982 53,67 53 0   6   2
1,968 54,06 100 4   0   0
1,934 55,09 2 -3   5   1
1,778 60,42 3 4   4   0
1,747 61,59 3 2   8   1
1,713 62,95 5 1   9   1
1,674 64,59 6 0   8   2
1,665 64,98 5 3   5   2
1,616 67,24 4 4   0   2
1,607 67,67 11 1   5   3
1,574 69,27 2 2   4   3
1,568 69,59 1 5   1   0
1,542 70,93 6 2   8   2