7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-62. Vpravo jedinec staurolitu, uprostřed dvojče podle (032) a vpravo dvojče podle (232). Krystalové tvary c = {001}, b = {010}, m = {110}, r = {101}. Podle Ježka (1932).

různé typy krystalů staurolitu