7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-63. Srostlice staurolitu podle (232). Podle Medenbach, Sussiecková-Fornefeldová (1995).

dvojče staurolitu podle (232)