7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-66. Izolované tetraedry SiO4 v základní buňce topazu, řez (100). Atomy hliníku jsou koordinovány s kyslíkem a flourem. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura topazu v řezu (100)

Propojení tetraedrů si a některých oktaedrů Al ve struktuře topazu, řez (100). Koordinační oktaedry Al se propojují do řetězců ve směru vertikály. Vyznačena je základní buňka.

řetězce Al ve struktuře topazu