7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-67. Práškový RTG difrakční záznamy topazu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam topazu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin topazu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,395 23,49 5 0   2   0
4,194 24,63 4 0   0   2
4,111 25,13 12 1   1   0
3,896 26,55 6 0   2   1
3,693 28,03 60 1   1   1
3,195 32,52 65 1   2   0
3,037 34,26 35 0   2   2
2,986 34,86 23 1   2   1
2,937 35,46 100 1   1   2
2,480 42,28 22 1   3   0
2,397 43,83 10 1   0   3
2,378 44,18 26 1   3   1
2,361 44,53 45 0   2   3
2,325 45,26 8 2   0   0
2,313 45,50 9 1   1   3
2,247 46,92 6 2   1   0
2,199 48,01 10 0   4   0
2,171 48,66 12 2   1   1
2,127 49,74 8 0   4   1
2,105 50,30 44 1   2   3
2,056 51,59 24 2   2   0
1,987 53,50 7 1   4   0
1,982 53,67 9 2   1   2
1,947 54,70 4 0   4   2
1,934 55,10 5 1   4   1
1,869 57,18 24 1   1   4
1,855 57,65 26 1   3   3
1,821 58,83 12 2   3   0
1,797 59,71 8 1   4   2
1,780 60,35 5 2   3   1
1,671 64,75 27 2   3   2
1,656 65,38 8 2   2   3
1,620 67,02 11 1   4   3
1,601 67,91 2 1   3   4
1,597 68,11 3 2   4   0
1,579 69,01 1 1   0   5
1,568 69,54 3 0   2   5
1,557 70,11 1 2   0   4
1,554 70,26 1 1   1   5