7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-69. Dipyramidálně ukončený, dokonale vyvinutý krystal topazu (tzv. brazilský typ). Krystalové tvary l = {120}, u = {112}, m = {110}, p = {111}, u = {112}, d = {101}. Podle Ježka (1932).

dipyramidálně okončený krystal topazu