7.9. Nesosilikáty

Obrázek 79-7. Tmavě červená zrna pyropu v serpentinizovanám peridotitu (Mohleno).

zrna pyropu v serpentinitu